Гласове и лица

театрална акция на Валерий Пърликов

Гласове и лица
театрална акция на Валерий Пърликов
Сценична адаптация: Валерий Пърликов
Участват: Анета Янкова-Пърликова, Явор Костов
„…Помня, как отивах до пощата с донос за …………………, как слушах със затворени очи звука от падането на плика върху дъното на кутията, а после, по пътя назад, вътрешно си тананиках.“

Преживелищното наследство на социализма понастоящем се трансформира в маркетингови стратегии за продажба на продукти, разчитащи на амнистиращата всяка интимна болка обществена носталгия по «вече оттеклото вседобро». Заедно с отстраняването на биографичните паметувания си отиват от видимостта парчета ридана истина. Опасността вселакомната употреба на стоки да подмени анализа на инерцията, оживяваща в скритост съвременните ни общежитийни конфликти, предизвика създаването на «ГЛАСОВЕ И ЛИЦА».

Акцията „ГЛАСОВЕ И ЛИЦА” представлява концептуална театрална практика, представяща като сценично действие резултата от експериментални тренинги за подготовка на актьорския акт. В условията на неконструирана постановъчна форма, актьорите имат свободата да ерозират предварително изготвената драматургична верига, трансформирайки я в актуален „личен текст“. Елементите на непредвидимост целят пределно оголване на психичните програми на участващите и дефинират неповторимост на срещата със зрителите.
 

02 / 943 38 90
14.00 - 19.00 ч.
почивен ден - неделя