ОЧАКВАЙТЕ премиера на 18.01;19.01 и 20.01 магическо театрално представление без думи - Наистина

ОЧАКВАЙТЕ премиера на 18.01;19.01 и 20.01 магическо театрално представление без думи - Наистина

Магическо театрално представление без думи.
Съвместен проект с  Carrozzerie N.O.T (Рим) и
ТР „Сфумато“ 
 
Режисьор Алесандра Вентрела
Сценография Роко Манфреди
Участват  Франческо Наполи и Роко Манфреди
 
Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община.
 
Представлението изследва механизмите на магия в театъра: илюзията и омагьосването, чудото и измамата, танца и цирка.
На сцената е млад човек, който изследва Вселената и ни споделя размишленията си за нея. Той е едновременно там и не е. В своята нищожност той губи себе си и скита – като космонавт, като пътник, като моряк, като сомнамбул, като всеки, който не знае точно накъде върви, но продължава.
„Двойното“ пространство е изградено от няколко повтарящи се елементи. Сцената се възпроизвежда вътре в себе си в миниатюра – пространство в пространството. Малки изчезвания на реалността се получават от тази конкретна магия. Тъмнината е основна част от  тази сцена на появявания и изчезвания. Предметите се движат сами. Обектите се трансформират. През това време зрителят наблюдава образите на тиха илюзия.
DispensaBarzotti
***
Международният партньорски проект „Наистина“ е най-новата проява на базисната цел на ТР „Сфумато“ да работи като активен европейски център за театрално новаторство. За нас компания DispensaBarzotti е откритие на уникална артистична инициация със свой поглед и глас в действие, а оригиналната идея на настоящия проект и етапите на досегашното му развитие са гаранция за работен диалог, сериозен процес и постигане на творба с висока художествена стойност върху универсалната тема за човека в битието, отворена за взискателната млада българска аудитория.
„Наистина“ е международен проект от “ново поколение“. През идеята да изследва магичното в реалността той обединява партньори-съмишленици в едно общо артистично пътуване през пространства, етапи на създаване и срещи с публики; отваря за достъп самия процес за съ-участие на много хора; вдига бариерата между „правим“ и „показваме“, отглежда спектакъла в непрекъснат открит диалог. „Наистина“ е среща от нов тип съзидателно съвместно живеене, което трае и настоява за продължение.
                                                                                                                                 Маргарита Младенова


Проектът е финансиран от Програма "Култура" на Столична Община.   

 
Всички новини