Ателие ШЕКСПИР

водещи Даниела Варон и Уолтън Уилсън, САЩ
ПЕРИОД 14 - 20 февруари 2013 г.
Ателието е част от проекта за размяна на ателиета и на участници в тях между 
ТР „Сфумато” и „Shakespeare & Company”, Ленокс, Масачузетс 2012-2013.

<strong>Даниела Варон </strong>е театрален режисьор и старши преподавател по работа с текст в Shakespeare & Company . Тя поставя Шекспир, съвременни пиеси и нови творби в театри в цяла Америка, и е гостуващ преподавател и артист в някои от водещите университети и програми за обучение на актьори в страната.
<strong>Уолтън Уилсън</strong> е актьор и преподавател по глас по метода Линклейтър в Shakespeare & Company;  ръководител на Катедрата по глас и заместник ръководител на Катедрата по актьорство в Yale University School of Drama. Играе и преподава в театри, университети и програми за обучение в цялата страна.

Shakespeare & Company, основан през 1978 г., е един от водещите американски Шекспирови фестивали и театрални центрове за обучение. Ателието е въведение в методите на обучение на компанията.  Естетически, то е поставяне на актьора в нова връзка с Шекспировия текст, както и изследване на функцията на театъра, ролята на актьора, взаимоотношението актьор-публика в света на Шекспир и в нашия собствен. 

Присъединете се към двамата артисти и преподаватели от Shakespeare & Company  - Ленъкс, Масачузетс, в едно ателие, предназначено да помогне на участниците да изследват различни подходи към шекспировия текст, които целят да изградят страстна, наситена с богато въображение връзка с Шекспир, героите му и неговия свят.

Ателието ще съчетае групови упражнения и дискусии с богата индивидуална работа върху монолог, във формат „майсторски клас”, за повишаване на емоционалната, фантазната и интелектуална отзивчивост у актьора към изискванията и удоволствието да играе Шекспир. Актьорите могат да работят монолозите в превод на български или да използват оригиналния английски текст, ако познанията им позволяват, или и двете. Работата ще включва анализ на текста; намиране на дълбоко индивидуална връзка на всеки актьор с тези роли, които са част от световното театрално наследство; проучване на световния пейзаж на Елизабетинския театър, философския, политически, богословски и социологически контекст на пиесите; и гласови упражнения по метода Линклейтър, който е от основно значение за работата на Shakespeare & Company. Всички сесии ще се провеждат с помощта на преводач.

Моля, прочетете пиесите "Ромео и Жулиета" и "Бурята", в преводите на Валери Петров. Изберете и научете наизуст монолог между 14 и 30 реда от една от тези пиеси: можете да изберете какъвто и да е персонаж, независимо от вашата възраст или пол, но изберете монолог, в който се припознавате. Ако искате да работите на английски език, научете монолога и на английски и на български. Не е нужно да говорите английски, за да участвате в този уъркшоп.

Участниците трябва да бъде в присъстват на всички сесии от 10:00 до 14:00 ч. всеки ден. Може да има допълнителни сесии следобед за индивидуална работа и неформална дискусия,  съобразно желанието на участниците, но те не са задължителни. 

Участници, които не са в състояние да участват в целия процес, са добре дошли да присъстват като наблюдатели.

В ателието могат да участват професионални актриси и актьори, както и студенти по актьорство след II курс.