Репертоар за сезон 2022 - 2023

TANGOMACHINE
авторски танцов танго-спектакъл на LAOKOONTANGO® (www.laokoontango.com)
Апокриф
наивистични сънища за живота на човека между небето и земята сънувач Иван Добчев
До последен дух
спектакъл на Рашко Младенов
Катастрофа
спектакълът съдържа произведенията "Пресконференция", "Нощ", "Последна чашка" от Харолд Пинтър и "Катастрофа" от Самюел Бекет
Кокошка
по А.П.Чехов и Н.Коляда
Мислещите тръстики
спектакъл, посветен на поезията на Миряна Башева
Мишеловката
фантазма по единствената репетиция на Хамлет с градските трагици по пиесата „Хамлет“ на У.Шекспир
Секс и драма
поетична акция на Антония Антонова и Цветелина Вътева