Екип

проф.Маргарита Младенова директор 02 943 39 35
проф.Иван Добчев художествен директор
Нели Авджийска главен счетоводител
завеждащ международни контакти и ПР 02 944 01 27
Данислава Томова завеждащ маркетинг 02 944 01 27 
Стефан Иванов екип маркетниг
Елена Попиванова екип маркетниг
Иван Димитров екип маркетниг
Кети Райкова екип маркетниг
Валерия Попова артистичен секретар 
Павлинка Велчева билетен касиер 02 943 38 90 /раб. време каса 14.00 - 19.00 пон. събота вкл./
Боян Алексиев
зав. административна част
Кристиян Алексиев зав. технически служби
Живка Желязкова озвучител
Борислав Тонев осветител 
Димитър Михайлов осветител
Анна Янакиева осветител 
Любомир Несторов театър майстор
Росен Ангелков сценичен работник
Росен Петков сценичен работник
сценичен работник
Василка Генадиева гардеробиер
Евгения Михайлова гладач и гардеробиер
Благовеста Златанова  инспектор салон
Лияна Иванова разпоредител
Любомир Секулов портиер
портиер