Контакти

ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА „СФУМАТО“
ул. „ДИМИТЪР ГРЕКОВ“ 2
СОФИЯ 1504

ТЕЛ.: +359 2 944 01 27
ТЕЛ./ФАКС: +359 2 468 29 90
E-MAIL: t.r.sfumato@gmail.com

АРТИСТИЧЕН СЕКРЕТАР
(02) 943 39 35 Валерия Попова
E-MAIL: valeria_sfumato@abv.bg

РЕКЛАМА и МАРКЕТИНГ
(02) 944 01 27
E-MAIL: t.r.sfumato@gmail.com

ВРЪЗКИ С ПРЕСАТА
Международни контакти

(02) 944 01 27 
E-MAIL: sfumato.theatre@gmail.com

ФЕСТИВАЛ "МАЛЪК СЕЗОН"
Е-MAIL:
smallseasonfestival@gmail.com

БИЛЕТНА КАСА
(02) 943 38 90 - 14.00 - 19.00 /понеделник - събота/ 

БИЛЕТИ ОНЛАЙН: theatre.art.bg