ЧЕРНОВИТЕ НА А. П. ЧЕХОВ

ЧЕРНОВИТЕ НА А. П. ЧЕХОВ

 

АТЕЛИЕ

 

Скъпи актьори,

Идеята да работим върху черновите на Чехов отдавна не ни оставя на мира и настоява

да се случи.

След много четене, ровене, мислене, след дълги колебания решихме да стъпим като

основа върху голямата чернова на цялата Чехова драматургия, най-ранния негов опит за

„пиеса“, озаглавена по-късно „Безотцовщина“. 

Антон Павлович пише този удивителен текст, който с вариантите е над 200 страници –

когато е на 18 години. Като в творческо бълнуване момчето от Таганрог, внук на крепостен и син на лавкаджия – създава първоматерия, в която се провиждат бъдещите му шедьоври.

Като че ли Чехов само е записвал – а кой е диктувал?!

Текстът е издаден едва в 1923 г. като „Пиеса без заглавие“.

Днес, след 100 години – този текст изрича нашето неизречено откровение.

 

Ателието ще се проведе в два етапа:

 

I-ви – от 4 декември до 21 декември 2023 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч.

II-ри – доработване през м. януари на избрани фрагменти-опити с тенденция образуване на спектакъл.

 

Право на участие имат театралните студенти след II курс и всички актьори.

Участието е задължително за цялото време на ателието.

Срок за подаване на заявки – 30 ноември - на t.r.sfumato@gmail.com

На 1-ви декември всички участници ще получат фрагментите, върху които ще се работи

– в превод на български език.
 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Маргарита Младенова

Иван Добчев